Vasten

Vasten is een van de minst gekende, minst geliefde en minst toegepaste praktijken in het christelijk geloof. Het doel van vasten is om dichter bij God te komen. Bijbels vasten gaat over het tijdelijk uitschakelen van afleidingen voor een geestelijk doel. Vasten is niet jezelf pijnigen omdat Jezus wil dat je afziet. Het is de verbinding verbreken met dingen rondom je opdat je dichter bij God zou komen.

Waarom vasten?

Er zijn verschillende redenen waarom we vasten maar hier zijn er enkele.

1. Omdat Jezus het verwacht.
Op een dag kwamen de leerlingen van Johannes de Doper naar Jezus toe. Zij vroegen Hem: ‘Waarom vasten uw leerlingen niet, zoals wij en de Farizeeën?’. ‘Waarom zouden de bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is?’ antwoordde Jezus. ‘Maar eens zal hij uit hun midden worden weggenomen, en dan zullen zij vasten.
(Matteüs 9:14-15 HTB)

2. Om onze positie tegenover God te beseffen.
Om ons onze nederige positie tegenover God te laten beseffen, riep ik bij de rivier de Ahava een vasten uit. Wij baden tot God dat Hij ons een goede reis zou geven en ons, onze kinderen en onze bezittingen onderweg zou beschermen.
(Ezra 8:21 HTB)

3. Om ons gebed te versterken.
Maar dit soort gaat niet uit dan door bidden en vasten.
(Matteüs 17:21 HSV)

4. Om God eer te geven.
Hanna was altijd in de tempel. Daar eerde ze God dag en nacht, door te bidden en te vasten.
(Lucas 2:37 BGT)

5. Om leiding te ontvangen.
Op een dag, toen deze mannen vastten en bij elkaar waren om de Here te aanbidden, zei de Heilige Geest tegen hen: ‘Maak Barnabas en Saulus voor Mij vrij, want Ik heb een speciale taak voor hen.’
(Handelingen 13:2 HTB)

Types van vasten

In tegenstelling tot wat je zou denken, is vasten haalbaar voor iedereen omdat er verschillende manieren van vasten zijn, manieren die je misschien nog niet kent. Vasten gaat over je hart, niet over de juiste manier. Het gaat niet over het juiste type of de juiste lengte maar over een juist hart, een juiste motivatie, een juiste houding. Het doel van vasten is dichter bij God te komen, niet om af te zien ook al houdt het altijd een beetje een persoonlijke uitdaging in.

1. Activiteiten Vasten
Dit is een goede manier om kennis te maken met het vasten. Het is ook een goed alternatief voor mensen die omwille van welke reden dan ook (bijv. gezondheid) niet in een andere vorm van vasten kunnen of willen deelnemen.

Je stopt gedurende een periode met bepaalde activiteiten zoals sociale media, televisie kijken, gamen … om je meer te focussen op God. Na deze periode breng je datgene waar je eigenlijk proportioneel teveel tijd aan spendeert weer terug in balans in je leven.

In deze tijd en in onze huidige maatschappij waarin er zoveel afleidingen zijn, is dit een heel effectieve manier van vasten. Het doel van vasten wordt zeker bereikt, nl. afleidingen vermijden en de vrijgekomen tijd besteden aan iets dat je geestelijk voedt.

2. Selectief Vasten
Al die tijd had ik geen wijn of vlees of andere lekkere dingen gegeten.
(Daniel 10:3 HTB)

Hierbij schrap je tijdelijk bepaalde voedingsmiddelen of dranken. Bijvoorbeeld: koffie, alcohol, vlees, fast food, snoep …

3. Gedeeltelijk Vasten
En Cornelius zei: Vier dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast, en op het negende uur bad ik in mijn huis.
(Handelingen 10:30 HSV)

Ze rouwden, jammerden en vastten tot de avond viel voor Saul, zijn zoon Jonatan en het volk van de Heer, het volk van Israël, omdat zij in de strijd waren gesneuveld.
(2 Samuel 1:12 NBV)

Bij dit type vasten dat ook wel eens het Joodse Vasten wordt genoemd, wordt er ’s morgens en ’s middags niet gegeten. Dit kan tijdens een bepaalde tijdspanne of van zonsopgang tot zonsondergang.

4. Volledig Vasten
Al die tijd at Jezus niets en op het laatst kreeg Hij honger.
(Lucas 4:2 HTB)

Er wordt enkel water gedronken of met water verdunde sappen als alternatief. Dit is niet iets wat je zomaar eventjes doet zeker niet als je moet gaan werken. Het is niet de bedoeling dat je werk, je gezin of je gezondheid er gaat onder lijden. Doel is niet afzien maar dichter bij God komen.