Onderwerpen

Tijdens dit nieuw 21 dagen van gebed seizoen in 2021 zullen we hier dagelijks gebedsonderwerpen posten. Check ook onze Instagram en Facebook pagina’s.

Dag 1: Livestreams
De verschillende teams (o.a. Productie, Worship, Kids, Communicatie, Welkom etc.) en hun leden. Dat zij met passie God mogen dienen, mensen bereiken en dat God hun harten mag aanraken.
Dag 2: Regeringen in ons land
We bidden voor inzicht en wijsheid voor onze regering bij het nemen van beslissingen in tijden van eenzaamheid en ziekte, maar ook in tijden van hoop en de vaccinatiecampagne.
Dag 3: Serve a life team
Vandaag bidden we voor het serve a life team. We bidden dat ze met hun acties voor de Leuvenaars een verschil kunnen blijven maken. We bidden voor onze missie van “goede werken” voor Leuven en omgeving.
Dag 4: Inwoners van Leuven
We bidden voor onderling respect, verdraagzaamheid en samenhorigheid. Dat zij hun weg mogen vinden naar God en dat Alive hierin een licht mag zijn.
Dag 5: Gezinnen met kleine kinderen
We bidden voor de gezinnen met kleine kinderen. Dat ze God mogen leren kennen en Hij hen zal beschermen. Dat de ouders wijsheid mogen krijgen bij de opvoeding.
Dag 6: Gezinnen met jeugd en tieners
We bidden voor gezinnen met jeugd en tieners. Dat ze dicht bij God mogen leven en Hij hen zal beschermen. Wijsheid voor de ouders. Voor groeiende kinderen en bloeiende gezinnen en hun mentale en fysieke gezondheid.
Dag 7: Alleenstaanden
We bidden voor wijsheid, geduld en vertrouwen dat God wegen zal openen en zal voorzien in hun noden.
Dag 8: Teamleiders
We bidden voor alle teamleiders die op verschillende vlakken in de kerk leiding geven. Dank voor hun inzet bij de heropstart en nu. Bid voor wijsheid als we opnieuw live bij elkaar zullen mogen komen als kerk, voor een goede voorbereiding daarop.
Dag 9: Bestuur
We bidden voor het bestuur van Alive en het transitieteam (overzieners en bestuur) bij het nemen van ‘stappen in geloof’ om de kerk goed door deze overgangsfase te leiden. Voor goede relaties, vriendschappen en eenheid in vertrouwen op God.
Dag 10: Toekomst Alive
Gebed voor alle verdere ontwikkelingen in de kerk. Dat we ons allemaal nederig en afhankelijk mogen opstellen tov God en ons mogen laten leiden door de Heilige Geest. Samen kerk, samen sterk.
Dag 11: Statuten
Door nieuwe wetgeving en richtlijnen dienen we ons als kerk en als vzw in orde te brengen. Dit is een heel werk. Bid mee voor duidelijkheid en inzicht.
Dag 12: Alpha-cursus
Gebed voor de Alpha cursus. Zegen in de voorbereiding. Voor enthousiaste betrokkenheid van veel Alivers in gebed en op praktisch vlak. Bid voor mensen die op zoek zijn zodat ze God kunnen leren kennen.
Dag 13: Mijn impact
Laten we elkaar bemoedigen met deze bijbeltekst vandaag. Bij het uitdragen van het evangelie moeten we een bepaald soort leed en afwijzing verdragen. Laten we niet verslappen bij het uitdragen van onze missie, in onze familie, buurt, leefomgeving, dorp of stad.
Dag 14: Livestream
Voor de livestream om 10.30u. Dat de streaming vlot mag verlopen. Dat veel mensen mogen afstemmen op de livestream. Dat Gods woord duidelijk mag gehoord worden en mag nawerken door de Heilige Geest in de harten van de mensen.
Dag 15: Onderwijs en prediking
Duidelijk onderwijs en prediking door iedere spreker. Inspiratie door de Heilige Geest en zegen in de voorbereiding. Bid dat wat geleerd wordt ook in praktijk wordt omgezet en zorgt voor groei van iedereen die het hoort.
Dag 16: Connectgroepen
Aangename en trouwe ontmoetingen tussen leden van de connectgroepen. Geestelijke diepgang en groei van de leden. Vanuit geloof zeggen en doen wat God van ons vraagt. Enthousiaste connectleiders. Dat mensen zich aansluiten bij een connectgroep.
Dag 17: Discipelschap
Groeien in het volgen van Jezus. Groeien in het linken van je denken en doen aan het woord van God en groeien in vrijmoedig getuigen.
Dag 18: Mijn kerk, mijn familie
Voor verbondenheid met elkaar en goede samenwerking. Zorg dragen voor elkaar. Liefde, fun, respect, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid naar elkaar toe.
Dag 19: Financiën en budget
We bidden voor giften. Voor trouwe gevers en dat God hen mag zegenen. Groei in de middelen voor de kerk. Zegen en wijsheid bij het opstellen en goedkeuren van het budget voor dit jaar.
Dag 20: Uitstraling van Alive
Dat we met Alive het verschil mogen maken door God en anderen eerst te zetten. Dat we anderen mogen bemoedigen en liefde en genade tonen. Bid dat Alive meer en meer hiervan doordrongen mag worden en dit mag uitstralen.
Dag 21: Dankbaar
We danken voor Gods nabijheid, liefde en trouw. We zijn dankbaar voor Zijn genade en offer. Voor Zijn woord en leiding door de Heilige Geest. Voor elkaar, voor wat was, wat is en wat komt. God is goed, Zijn plan is volmaakt. Het beste moet nog komen!