Gebed

Binnen Alive Kerk hechten we veel belang aan gebed. Gebed drukt zowel onze afhankelijkheid van God uit als ons vertrouwen in God. Bij Alive Kerk onderscheiden we 2 soorten van gebed: het situationele gebed en het relationele gebed. Het situationele gebed herinnert ons aan de woorden van Jezus dat we altijd moeten bidden (Lucas 18:1 HSV). Het relationele gebed herinnert ons aan Jezus’ woorden “blijf dicht bij Mij” (Johannes 15:4 HTB).

Gebed verandert alles.

God wil ons helpen in elk facet van ons leven maar wij moeten Hem wel toelaten om dat te doen. Gebed is het contactpunt met God dat ons toegang geeft tot het bovennatuurlijke. Het is waar hemel en aarde elkaar raken. Het is waar Gods hulp vandaan komt.

Gebed zou een prioriteit moeten zijn in ons leven. Maar om er een prioriteit van te maken, moeten we niet alleen de noodzaak ervan inzien, het moet ook iets zijn dat we graag willen doen. Veel mensen genieten niet van gebed omdat men hen vaak niet geleerd heeft hoe ze kunnen bidden. Daarom willen we je via deze website graag helpen.

Wanneer je ontdekt hoe fijn het kan zijn om dagelijks tijd te spenderen met God, zal je Zijn aanwezigheid ervaren en zal het je leven veranderen. Want gebed verandert alles.

Een levensstijl van gebed: eerst bidden.

Ik bid nooit langer dan 15 minuten, maar ik ga wel minstens om de 15 minuten in gebed.” (Smith Wigglesworth)

Wat een geweldig gedachte, dat gebed niet een item in onze agenda is, niet een moment van “stille tijd” zoals veel christenen dat noemen, niet een verplicht nummertje voor het eten maar een rode draad door onze dag. Een manier van leven, een levensstijl. Dat we in alles en voor alles eerst bidden.

In het situationeel gebed gaan we …

 • voor onze dag begint,
 • voor onze dag eindigt,
 • voor we vertrekken naar het werk of school,
 • voor we dat bericht sturen,
 • voor onze afspraak begint,
 • voor we die beslissing nemen,
 • wanneer iets slechts gebeurt,
 • voor iets slechts gebeurt,
 • in elke situatie,

… eerst bidden.

Gebed zou onze eerste reactie moeten zijn, niet onze laatste toevlucht.

Jezus’ model van gebed

Bid daarom dit gebed: Onze Vader in de hemel, laat uw naam alle eer ontvangen. Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. Geef ons vandaag het eten dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals wij anderen hun schulden vergeven. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de duivel.” (Matteüs 6:9-13 HTB)

1. Bid tot God relationeel.
(“Onze Vader in de hemel.”)

Bid tot God relationeel dus niet formeel. Bid niet tot een ver, afstandelijk opperwezen maar bid tot je hemelse vader. Hij houdt ervan als je Hem Vader noemt.

2. Aanbid Zijn Naam.
(“Laat uw naam alle eer ontvangen.”)

Jezus zegt, ik wil dat je nadenkt en overweegt tegen wie je praat. Je bent in relatie met je Vader maar Hij is groots, Hij is machtig, Hij is alwetend, Hij is alomtegenwoordig, Hij is redder, verlosser, voorziener, herder …

3. Bid eerst voor Zijn agenda.
(“Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel.”)

Sommige mensen raken teleurgesteld in gebed omdat het niet werkt. Wat ze bedoelen is: omdat mijn omstandigheden niet veranderen in de manier die ik wil. Maar gebed gaat vaak meer over jouw hart dan over jouw omstandigheden. Gebed helpt om te zeggen: het gaat niet zoals ik zou willen, het is op dit moment niet makkelijk in mijn leven maar niet mijn wil maar Uw wil geschiede.

Bid ook voor verschillende types mensen:

 • Bid voor de leiders in dit land, in je leven. (1 Tim. 2:1-2)
 • Bid voor je familie en je vrienden.
 • Bid voor andere gelovigen.
 • Bid voor de mensen die God niet kennen.

4. Wees afhankelijk van Hem voor alles.
(Geef ons vandaag het eten dat wij nodig hebben.)

Vraag God wat je nodig hebt en vertrouw op Hem voor een antwoord. Heb je niets nodig? Bid dan toch. De grootste fout die we maken is om enkel te bidden als we Hem nodig hebben. Bid alsof je het toch nodig hebt, alsof het er toch niet is. Want het communiceert aan God dat je Hem nodig hebt voor alles en dat je alles aan Hem te danken hebt.

5. Maak het in je hart goed met God en anderen.
(Vergeef ons onze schulden, zoals wij anderen hun schulden vergeven.)

Natuurlijk moeten we niet steeds opnieuw vergeving vragen voor onze zonden zoals we dat gedaan hebben wanneer we tot geloof kwamen. Dit is eerder een gebed van herstel in onze persoonlijke relatie met God voor het verkeerde dat we gedaan hebben. Vraag God om een check te doen van je hart en je motieven. Vergeef iedereen die jou gekwetst zou hebben.

6. Ga de geestelijke strijd aan.
(Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de duivel.)

Dit is eigenlijk geen goede vertaling. Wat er eigenlijk in de Griekse originele tekst staat, zou je beter kunnen vertalen als “sta mij niet toe om in verleiding te komen”. Op onze tegenstander zijn agenda staat om ons te verleiden tot verkeerde keuzes. Elke dag zijn er nieuwe kansen om fouten te maken en we hebben Gods hulp nodig om niet te zondigen maar om de juiste keuzes te maken. Bid voor bescherming. Bid voor vrijheid. Bid tegen verleidingen die op je pad komen. Bid tegen verslavingen en voor verlossing van die verslavingen.

7. Druk je vertrouwen in Gods bekwaamheid uit.
(Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.)

En dan is er nog een stukje dat in sommige vertalingen is opgenomen en anderen niet. Het is een stukje waar twijfel over is of dat het wel bij de originele tekst, bij de originele woorden van Jezus hoort. Sommigen denken dat het later is toegevoegd en daarom hebben niet alle vertalingen het maar an sich zegt het niets verkeerds en dus plaatsen sommigen vertalers het wel in hun vertaling.

Beëindig je gebed met te herinneren aan Gods bekwaamheid. Dank en aanbid Hem. Druk je geloof in Hem uit.

Uit onze serie “Geef.Mij.Meer.”

deechtewaardevangebed
deechtewaardevanvasten

Personen om voor te bidden

Politieke leiders

 • Koning
 • Federale regering
 • Federaal parlement
 • Vlaamse regering
 • Vlaams parlement
 • Provinciebesturen
 • Stadsbesturen

Familie & Vrienden

 • Echtgeno(o)t(e)
 • Kinderen
 • Ouders
 • Broers en zussen
 • Andere familieleden
 • Vrienden

Kerk

 • Lead Pastor(s)
 • Bestuurders
 • Overzieners
 • Team Leaders
 • Teams
 • Connectgroepen
 • De visie

Dagelijks leven

 • Bedrijf / Onderwijs
 • Baas
 • Leerkrachten / Proffen
 • Collega’s
 • Medestudenten
 • Personeel / Werknemers
 • Buren

Een levensstijl van gebed

Blijf dicht bij Mij, dan blijf Ik in jullie. Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als hij aan de wijnstok zit, kunnen ook jullie alleen maar vruchtbaar leven als jullie in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.” (Johannes 15:4-5 HTB)

Het christelijk geloof gaat over relatie, niet over religie. Het gaat niet over dingen die je moet doen maar dingen die je kan doen. Het is Jezus’ wens dat je dicht bij Hem leeft, dat jullie in een relatie met elkaar leven. Daarom zegt Hij: “Blijf dicht bij Mij”.

Hieronder vind je vier zaken die je kunnen helpen om te bouwen aan een levensstijl van gebed.

1. Een periode voor gebed
Het is een tijd die je apart zet voor God, die je toewijdt aan God. Quality time tussen jou en God. Een tijd van onverdeelde aandacht en focus op God.

2. Een plaats voor gebed
Een plaats voor gebed is een plaats waar God jouw onverdeelde aandacht heeft. Dat stil plekje heeft meer te maken met de situatie in je hoofd dan met de locatie van je lichaam. Je kan op een stil plekje zitten en je hoofd draait tegen 100km/u, dat is geen stil plekje. Je kan een wandeling maken en in je hoofd volledig gefocust zijn op God.

3. Een plan voor gebed
De reden waarom velen vaak niet genieten van gebed is omdat ze niet weten wat te zeggen tegen God. Wanneer Jezus’ leerlingen vroegen “leer ons bidden” dan was zijn antwoord een plan voor gebed, het Onze Vader. Deel van dat plan kan zijn hoe je het wil aanpakken. Misschien begin je met wat worship liedjes, of misschien wil je beginnen met stil te zijn. Misschien wil je het gezellig maken en neem je steeds een lekker tasje koffie of thee mee. Maak er iets gezelligs van. Maak er iets van waar je naar uitkijkt.

4. De personen in gebed
Deel van je plan voor gebed en je levensstijl van gebed zijn de mensen in je leven waarvoor je kan bidden zoals:

 • de leiders in dit land, in je leven
 • je familie en je vrienden
 • de mensen die God niet kennen
 • jezelf

Uit onze serie “Het Geheim Van Mijn Succes”

eenmaniervanleven
eenplanvoorgebed

Uit onze serie “Verticaal”

15min
verbinding